გაზიარება:

ქირურგია

  ქირურგია
   
   
  სამედიცინო ჰოლდინგი მედისონის ქირურგიულ განყოფილებში შესაძებელია:
   
  • ქირურგიული, ტრამვატოლოგიურ, ორთოპედიული პაციენტების ამბულატორული მიღება, დიაგნოსტიკა და მკურნალობა;
  • ამბულატორული ოპერაციები - ათერომების, მიომების ამოკვეთა, ჩაზრდილი ფრჩხილის ოპერატიული მკურნალობა;
  • ჭრილობების პირველადი ქირურგიული დამუშავება;
  • აბსცესების, ფლეგმონების, დერმოიდული კისტების პარაპროქტიტის, ფურუნკულების, კარბუნკულების, ჩირქგროვების გახსნა – დრენირება;
  • ტეტანუსის აქტიური იმუნიზაცია;
  • ტრავმატოლოგიური ავადმყოფეების ამბულატორიული მიღება ,გამოკვლევა, მოტეხილობების რეპოზიცია იმობილიზაცია;
  • ორთოპედიული ავადმყოფების ამბულატორული მიღება– ართრიტების მკურნალობა;